ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1599 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ