ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1889 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ