ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1834 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ