ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1585 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ