ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1608 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ