ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1854 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ