ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1603 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ