ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1772 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ