ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1773 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ