ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1694 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ