ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1699 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ