ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1736 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ