ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1665 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ