ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1930 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ