ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1868 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ