ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1570 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ