ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1735 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ