ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1635 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ