ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1734 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ