ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1758 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ