ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1743 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ