ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1611 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ