ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1718 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ