ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1636 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ