ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1716 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ