ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1437 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ