ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1502 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ