ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1221 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ