ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1362 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ