ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1299 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ