ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1447 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ