ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1566 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ