ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1583 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ