ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1503 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ