ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
176 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)