ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
173 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)