ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
177 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)