ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
142 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)