ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
662 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი