ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
796 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი