ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
589 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი