ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
402 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი