ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1546 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ