ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1341 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ