გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
4498 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი