გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
1907 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი