გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
4379 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი