ირაკლი დარცმელიძე
სპორტული ჟურნალისტი
1911 პუბლიკაცია