ირაკლი დარცმელიძე
სპორტული ჟურნალისტი
1836 პუბლიკაცია