ირაკლი დარცმელიძე
სპორტული ჟურნალისტი
1832 პუბლიკაცია