ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1537 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ