ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1565 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ