ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1504 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ