ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1564 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ