ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
84 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)