ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
147 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)