ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
327 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი