ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
238 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი