ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1111 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი