ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1124 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი