ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
335 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი