ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
667 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი