ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
342 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი