ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1082 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი