ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
390 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი