ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
174 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი