ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1001 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი