ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1003 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი