ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1029 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი