ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1569 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ