ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1532 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ