ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
163 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)