ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1543 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ