ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
245 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი